Ravenclaw

Ravenclaw - jedyny dom, gdzie uczona jest ''kujoństwo i mądre myślenie''
Założyciel : Rowena Ravenclaw
cenione są : kujoństwo, mądrość (myślenie), logiczność (zdolność do logicznego myślenia).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License