Muzyka

Muzyka (gr. mousike) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie.

Struktury dźwiękowe składają się z zestawów fal akustycznych o odpowiednio dobranych częstotliwościach i amplitudach oraz ciszy pomiędzy nimi. Celem muzyki jest oddziaływanie na świadomość słuchacza. Jest zjawiskiem odbieranym subiektywnie, zależnym od indywidualnych skłonności, wcześniejszych doświadczeń, społecznych kryteriów wartości, aktualnego nastroju i wielu innych czynników. Od mowy ludzkiej różni się znacznie większą abstrakcyjnością przekazywanych treści oraz wykorzystaniem oprócz głosu ludzkiego również instrumentów muzycznych.

W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu, struktury muzyczne składają się z rytmu, melodii oraz harmonii. Rozpatrując ten problem bardziej szczegółowo, podział wygląda następująco (są to tzw. elementy dzieła muzycznego):

rytm;
melodia;
harmonia - współbrzmienie;
artykulacja - sposób wydobycia dźwięku;
dynamika; - natężenie dźwięku;
kolorystyka - inaczej barwa, rodzaj dźwięku;
agogika - tempo i jego zmiany;
forma - sposób w jaki zostało zbudowane dzieło muzyczne;
akustyka - często pomijany, ale bardzo istotny element; dotyczy przede wszystkim muzyki akustycznej oraz wpływu miejsca na dźwięk;
Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej również od początku łączona była z tańcem i słowem. Z początku muzyka służyła celom praktycznym – pomagała w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się także elementem tożsamości zbiorowej. Z czasem wykształciła się jako jedna z gałęzi sztuki.W Mitologii Greckiej Apollo był bogiem sztuki i poezji. Grał też na instrumencie.

Klasyfikacje [edytuj]
Muzykę można klasyfikować na wiele sposobów, np.:

Forma przekazu:

muzyka rozrywkowa - przekazywana poprzez środki masowego przekazu
muzyka ludowa – przekazywana poprzez naśladownictwo
muzyka profesjonalna – przekazywana poprzez notację muzyczną
Środki wykonawcze:

muzyka wokalna
muzyka instrumentalna
muzyka wokalno-instrumentalna
Ilość wykonawców:

muzyka solowa
muzyka kameralna
muzyka koncertowa(estradowa)
muzyka symfoniczna
muzyka chóralna
Przeznaczenie:

muzyka obrzędowa
muzyka koncertowa
muzyka taneczna
muzyka sceniczna - opera, balet, muzyka teatralna, muzyka filmowa
Cechy formalne i genetyczne:

muzyka poważna
muzyka rozrywkowa
Ze względu na cechy stylistyczne dzieli się też muzykę według epok. Mówi się o:

muzyce antycznej
muzyce średniowiecznej
muzyce renesansowej
muzyce barokowej
muzyce klasycznej
muzyce romantycznej
muzyce współczesnej

Hasła związane z muzyką [edytuj]
przegląd zagadnień z zakresu muzyki
teoria muzyki
notacja muzyczna
śpiew
zespół muzyczny
forma muzyczna
gatunki muzyczne
muzyka klasyczna
muzyka współczesna
muzyka ludowa
muzyka rozrywkowa
muzyka filmowa
instrumenty muzyczne
noty biograficzne
choreografowie
dyrygenci
polscy kompozytorzy
polscy kompozytorzy muzyki poważnej
instrumentaliści
śpiewacy operowi
muzyka baletowa
opera
polskie teatry operowe
polscy śpiewacy operowi
operetka
teatry muzyczne
polskie teatry muzyczne
festiwale muzyczne
muzyka - przegląd chronologiczny
chóry w Polsce

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License