Beaxbeatons

Beaxbeatons - Beaxbeatons to jedna z największych szkół fikcyjnych założonych na potrzeby książki "Harry Potter i Czara Ognia". Beaxbeatons to szkoła położona we Francji. Szkoła fikcyjna której dyrektorem jest Madame Maxime . Do Beaxbeatons należą praktycznie dziewczyny. Poznajemy dtrzy dziewczyny z francuskiej szkoły:
Gabrielle Delacour
Fleur Delacour
Madame Maxime.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License